Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Live: Min tro-intervju med Espen Ottosen og Åste Dokka, Olavsfestdagene

30. juli 2018 15:07:50
Espen Ottosen har som informasjonsleder i NLM i en årrekke vært en
sjelden fugl i norsk offentlig debatt. Han har stått fast på
konservative standpunkter, og ser ut til å trives med det. Hva slags
kall er det Ottosen opplever at han har? Og spiller gudsfrykten noen
rolle for ham og hans engasjement? Med Åste Dokka.