Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Vendepunktet

– Lykken sitter ikke i beina

581 visninger
9. juni 2016 vendepunktet
De kommer trillende inn, de fleste av pasientene som besøker presten på Sunnaas sykehus. Der møter de en som ikke står og ser ned på dem.