Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Petter Dass

Tredje nominerte til Petter Dass-prisen: Ingrid Rosendorf Joys

501 visninger
– Å møtes til dialog betyr ikke nødvendigvis at man skal bli enige. Og det betyr heller ikke at man skal viske ut seg selv og sin identitet.

Arbeidende styreleder for Samarbeidsrådet for tros. og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys er siste nominerte til Petter Dass-prisen 2016. STL markerer i år 20 år som paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse.