Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Advent

Knuser Jesus-bilder

860 visninger
14. februar 2017 mot morgengry, salme
Kjell Kvamme og Hans Olav Mørk i samtale om salmen Mot morgengry.