Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Petter Dass

Utdeling av Petter Dass-prisen 2017

477 visninger
7. desember 2017

I kveld deler Vårt Land ut årets Petter Dass-pris i Oslo Domkirke. Prisen gis til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har
forent kristen gudstro med folkelighet, på en frodig og folkelig måte,
slik Petter Dass gjorde i diktingen sin. Følg prisutdelingen her!