Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Ekstern

Dronevideo fra Manoki-territoriet i Amazonas

112 visninger
Amnesty oppsøkte fem vernede områder i Amazonas og fant kvegdrift i alle. Organisasjonen mener utviklingen har eskalert i år, og at Brasils myndigheter langt på vei oppmuntrer lovstridig kjøttindustri. Denne dronevideoen er tatt opp 23. august 2019. Video: Amnesty