Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Live opptak

Min tro-intervju med Liv Wergeland Sørbye, Olavsfestdagene

283 visninger
6. august 2018
Professor emerita Liv Wergeland Sørbye har fulgt med på hvordan samfunnet og mennesker forholder seg til det å være døende. Hun forteller om sin erfaring med slektninger som døde hjemme, og reflekterer over hva slutten betyr og om den eksistensielle uroen får slippe til. Hva gjør sluttfasen i livet så betydningsfull? Med Turid Sylte.