Vårt Land har lansert en helt ny TV-kanal. Den kan du se på tvl.no

Den siden du er på nå viser video produsert av avisen Vårt Land eller avisens samarbeidspartnere

Vårt Land

Salmedugnad dag 24: Inger Johanne Oskal

566 visninger
16. april 2020 salmedugnad
Inger Johanne Oskal har valgt melodien som brukes i Kautokeino i salmen «Go Ipmil lea mu mielde/Er Gud for meg så trede».